De beëindiging van jullie relatie kan ook gevolgen hebben voor je pensioen. Het is dan ook goed om je hier even goed in te verdiepen. Het gaat om twee dingen. Het pensioen dat je vanuit de overheid zult krijgen en pensioen dat is opgebouwd bij de werkgever.

AOW

Van de overheid ontvang je een ouderdomspensioen. Je krijgt dat op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd behaalt. Het pensioen wordt uitbetaald door De Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hoeveel je krijgt, hangt af van je woonsituatie en van de leeftijd van jou en je huisgenoten. Er is een AOW-pensioen voor:

  • Alleenstaanden zonder kinderen.
  • Alleenstaanden met kinderen.
  • Samenwoners.

Kregen jullie AOW tijdens jullie samenwonen? Het pensioen bedroeg voor één samenwonende 50 procent van het netto minimumloon. Samen kregen jullie dus 100 procent. Nu je alleen woont, heb je recht op 70 procent van het netto minimumloon. Informeer bij de SVB welk bedrag je precies zult gaan ontvangen in de nieuwe situatie. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Partnerpensioen

Naast het pensioen van de overheid, krijg je ook pensioen dat je bij jouw werkgever hebt opgebouwd. Zijn jullie niet getrouwd geweest en zijn er geen afspraken over dit onderwerp gemaakt in het samenlevingscontract, dan kan de ex geen aanspraak maken op dit pensioendeel. Wel kan het zijn dat je recht hebt op partnerpensioen. Dit is een pensioen dat wordt uitgekeerd als de ex komt te overlijden. Of je dat recht hebt hangt af van het pensioenfonds. Want niet elk pensioenfonds heeft een regeling die voorziet in een partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende partner. Het is dus belangrijk dat je bij de pensioenuitvoerder van je ex informeert naar de voorwaarden.