Je hebt samengewoond en jullie hebben nooit een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad. Toch kan de beëindiging van jullie relatie gevolgen hebben voor je pensioen. Het is dan ook goed om je hier even goed in te verdiepen. Zo voorkom je verassingen achteraf. Je moet rekening houden met twee belangrijke zaken. Het pensioen dat je vanuit de overheid zult krijgen en pensioen dat is opgebouwd bij de werkgever.

AOW

Van de overheid ontvang je een ouderdomspensioen. Je krijgt dat op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd behaalt. Het pensioen wordt uitbetaald door De Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hoeveel je krijgt, hangt af van je woonsituatie en van de leeftijd van jou en je huisgenoten. Er is een AOW-pensioen voor:

  • Alleenstaanden zonder kinderen.
  • Alleenstaanden met kinderen.
  • Samenwoners.

Kregen jullie AOW tijdens jullie samenwonen? Het pensioen bedroeg voor één samenwonende 50 procent van het netto minimumloon. Samen kregen jullie dus 100 procent. Nu je alleen woont, heb je recht op 70 procent van het netto minimumloon. Informeer bij de SVB welk bedrag je precies zult gaan ontvangen in de nieuwe situatie. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Let op:
Als je samenwoont kun je in een samenlevingsovereenkomst afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Controleer altijd of de betreffende pensioenuitvoerder meewerkt aan deze verdeling. Bij een samenlevingscontract zijn zij dit namelijk niet verplicht. Als het pensioenfonds niet wil meewerken aan jullie afspraak dan zullen jullie onderling het pensioen moeten verdelen.

Partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen

Naast het pensioen van de overheid, krijg je ook pensioen dat je bij jouw werkgever hebt opgebouwd. Zijn jullie niet getrouwd geweest en zijn er geen afspraken over dit onderwerp gemaakt in het samenlevingscontract, dan kan de ex geen aanspraak maken op dit pensioendeel. Wel kan het zijn dat je recht hebt op bijzonder partnerpensioen, ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Dit is een pensioen dat maandelijks wordt uitgekeerd als de ex komt te overlijden. Of je daar recht op hebt hangt af van het pensioenfonds en of jouw partner is aangemeld bij dit pensioenfonds. Het aanmelden van jouw partner gaat, in tegenstelling tot een huwelijk of geregistreerd partnerschap, namelijk niet vanzelf, dit moet je zelf doen. Ook moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Zo vragen bijvoorbeeld de meeste pensioenfondsen om een samenlevingscontract. Niet elk pensioenfonds heeft een regeling die voorziet in een partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende partner. Het is dus belangrijk dat je bij de pensioenuitvoerder van je ex informeert naar de voorwaarden.

Maak samen afspraken als je uit elkaar gaat

Als je uit elkaar gaat is het belangrijk om over dit bijzonder pensioen afspraken te maken. Als je overlijdt heeft jouw ex namelijk nog steeds recht op het deel van dit pensioen dat is opgebouwd toen jullie samen waren. Jullie kunnen er ook voor kiezen om hier afstand van te doen. Op die manier kan jouw eventuele nieuwe partner dit deel ontvangen. Geef dergelijke afspraken altijd door aan het pensioenfonds. Vergeet ook niet jouw ex af te melden bij het pensioenfonds. Wederom gaat dit namelijk niet automatisch, zoals wel het geval is bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.