Je kind erkennen en gezag hebben zijn twee verschillende dingen. Alleen als je gezag hebt mag je meebeslissen over belangrijke dingen in het leven van je kind. Worden jullie kinderen tijdens het huwelijk geboren, dan hebben jullie automatisch allebei gezag. Zijn jullie niet getrouwd en werd jullie kind voor 1 januari 2023 geboren, dan heeft alleen de moeder automatisch gezag. Als vader moet je het ouderlijk gezag dan apart aanvragen. Meestal doen mensen dit als het kind net geboren is, maar ook op een later tijdstip kun je het gezag nog aanvragen. Gaan jullie vervolgens uit elkaar, dan blijft dit ouderlijk gezag bestaan. Pas als je kind 18 wordt, heb je geen gezag meer.

Om gezag aan te vragen heb je de toestemming van moeder nodig. Wil zij hier niet aan meewerken, dan kun je het gezag ook afdwingen via de rechter. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij geven je advies en brengen je eventueel in contact met een advocaat die je hierbij kan helpen.

Is jouw kind geboren na 1 januari 2023, dan krijg je automatisch gezag als je het kind erkend. 

Rechten en plichten

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag beslissen jij en je ex samen over de kinderen. Jullie hebben dan beiden bepaalde rechten en plichten:

  • Je moet je kinderen opvoeden en verzorgen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van je kinderen. Je beslist bijvoorbeeld of je kind een bepaalde operatie ondergaat en naar welke school het gaat.
  • Je moet de band van je kinderen met de andere ouder bevorderen.

Kinderen erkennen

Wil je als vader ouderlijk gezag krijgen over je kind? Je moet dan eerst je kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van geboorte of als het kind al ouder is. Voor de erkenning gelden de volgende regels:

  • Voor het erkennen van kinderen tot en met 11 jaar is toestemming van de moeder vereist.
  • Voor het erkennen van kinderen van 12 tot en met 15 jaar is toestemming van de moeder én het kind vereist.
  • Voor het erkennen van kinderen van 16 jaar of ouder is de toestemming van alleen het kind voldoende.

Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning dienen jullie een verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag in bij de rechtbank. Dit kan via de site van De Rechtspraak met je Digi-D. Heb je geen Digi-D dan kun je een formulier downloaden en dit samen met de nodige bewijsdocumenten opsturen of afgeven bij een rechtbank bij jou in de buurt. Hieronder een overzicht van de bewijsdocumenten die nodig zijn, als je geen gebruik maakt van je Digi-D:

  • Een origineel afschrift van de geboorteakte van je kinderen (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden) waarop de vermelding van de erkenning staat.
  • Een kopie van jullie geldige identiteitsbewijzen.
  • Een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden) van jullie beiden.

Dit geldt overigens alleen als jullie kind geboren is voor 1 januari 2023. Wordt jullie kind na die tijd geboren, dan wordt het gezag automatisch geregeld als je het kind erkend. 

Voogdij

Veel mensen verwarren de term voogdij met gezag. Van voogdij is sprake als jullie, als ouders, iets overkomt. Kom je te overlijden, dan wil je natuurlijk dat er goed voor je kinderen wordt gezorgd. Door de voogdij te regelen kun je zelf bepalen wie er voor jouw kinderen gaat zorgen als jij er niet meer bent. Regel je dit niet, dan bepaalt de rechter wat er met de kinderen gebeurt. Het regelen van de voogdij loopt via de notaris.

Schakel hulp in

Het krijgen van gezag is belangrijk. Alleen dan kun jij invloed uitoefenen op het leven van je kind. Wil de moeder niet meewerken aan het verkrijgen van gezamenlijk ouderlijk gezag? Je kunt dan naar de rechter stappen. Neem contact op met onze deskundigen, zij helpen je hierbij.