Jij en je ex moeten de afspraken over de omgangsregeling met jullie kinderen vastleggen in het ouderschapsplan. Jullie kinderen hebben immers het recht jullie te blijven zien. Daarnaast is het jullie recht en plicht omgang te hebben met de kinderen. In de zoektocht naar een goede omgangsregeling kun je ook kiezen voor een co-ouderschap. Maar wat zijn nou precies je rechten en plichten bij een co-ouderschap.

Tip:
Co-ouderschap is eigenlijk alleen maar een naam die aan een bepaalde omgangsregeling wordt gegeven. Het is niet iets dat in de wet wordt geregeld. Jullie kunnen dan ook zelf afspreken hoe jullie invulling geven aan het co-ouderschap. Leg alle afspraken wel duidelijk vast in ons gratis te downloaden ouderschapsplan.

Wat is co-ouderschap?

De bedoeling van co-ouderschap is dat jullie allebei ongeveer evenveel voor de kinderen zorgen en de kosten ook zo evenredig mogelijk verdelen. Hoe jullie dit co-ouderschap verder vormgeven mogen jullie zelf bepalen. Hier zijn geen wetten voor. Vaak wordt de zorg ongeveer fifty/fifty verdeeld. Dit kun je doen door de kinderen de ene week bij moeder te laten wonen en de andere week bij vader, maar je kan ook voor een andere indeling kiezen. Hierbij kunnen jullie zelf bekijken wat het beste bij jullie zou passen. Dit betekent ook dat jullie eigenlijk ook zelf jullie rechten en plichten bepalen. Door duidelijke afspraken te maken en deze ook te laten bekrachtigen creëren jullie deze rechten en plichten zelf.

Welke afspraken maken we over co-ouderschap?

Jullie bepalen zelf welke afspraken je maakt. Wel is het handig om over wat zaken na te denken, zoals bij wie de kinderen zijn op welke dagen, wat worden de wisseldagen en tot hoe laat zijn de kinderen bij jullie. Hou hierbij ook rekening met de wensen van de kinderen. De meeste kinderen vinden het het prettigst als er zo min mogelijk wisseldagen zijn, maar dit verschilt per kind. Alle afspraken die jullie maken over de omgang, de opvoeding, ontwikkeling en verzorging leg je vast in het ouderschapsplan.

Hoe gaan instanties om met co-ouderschap?

Er zijn een aantal belangrijke dingen waar het co-ouderschap invloed op heeft. Heb je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Ga er dan vanuit dat je na de breuk met je ex een bedrag krijgt dat tussen de norm van alleenstaanden en die van een eenoudergezinnen ligt. Je krijgt niet het volledige bedrag voor een eenoudergezin, omdat je kosten voor je kind deelt met de ex. Staat jouw kind bij de andere ouder ingeschreven, maar heb je een co-ouderschap? Dan kun je toch aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit kan als het kind minstens drie hele dagen per week bij jou verblijft. Is er een regeling van week op week af, dan geldt dit ook. Willen jullie de kinderbijslag delen? Dan kun je dit regelen via de SVB. Zij zullen het bedrag dan evenredig verdelen. Geef je dit niet aan bij de SVB, dan maken zij de kinderbijslag automatisch over naar degene op wiens adres de kinderen staan ingeschreven. Het kindgebonden budget kan maar aan één ouder worden uitgekeerd. Hierbij is het slim om te bekijken wat voor jullie het meest gunstige is.

Co-ouderschap afdwingen

Co-ouderschap kan eigenlijk alleen goed werken als er goed overleg tussen de ouders mogelijk is. Is dit niet het geval en is één van beide ouders het er niet mee eens, dan is co-ouderschap niet aan te raden. Ook is het in zo’n geval bijna onmogelijk om dit af te dwingen via de rechter. Denk goed na voor je een co-ouderschap aangaat en dit ook laat bekrachtigen door de rechter. Als je eenmaal een co-ouderschap hebt, is het heel moeilijk om hier weer vanaf te komen als het toch niet blijkt te werken.

Wat als we het oneens zijn?

Roep onze vrijblijvende hulp in als het jullie niet lukt het co-ouderschap vorm te geven. Wij geven je advies en kunnen je in contact brengen met een advocaat of mediator bij jou in de buurt.