Heb je kinderen? Dan krijg je korting op de belasting die je betaalt. De Belastingdienst verleent diverse heffingskortingen, waaronder kortingen voor mensen met kinderen. Door deze regelingen zou het kunnen dat jij minder belasting en premie betaalt!

Tip:
Kijk op de website van de Belastingdienst of je een korting kunt krijgen en wat de hoogte ervan is. De heffingskortingen vraag je aan bij de aangifte inkomstenbelasting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Verzorg je een kind onder de 12 jaar en komt je inkomen niet onder een bepaalde drempel? Mogelijk heb dan je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als voorwaarde geldt dat je, in het jaar waarvoor je de korting aanvraagt, geen fiscaal partner had. Had je die toen wel? Dan kom je alsnog voor de korting in aanmerking als je inkomsten dat jaar lager waren dan de inkomsten van je fiscale partner.

Wat wordt verstaan onder co-ouderschap?

Voor de Belastingdienst ben je co-ouder als je met jouw ex de afspraak hebt om de dagelijkse opvang en opvoeding van jouw kind ongeveer gelijk te verdelen. Hierbij geldt dat het kind minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij jou verblijft. Dit komt neer op 3 dagen per week. Een andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk, als je maar aan de 156 dagen per kalenderjaar komt. Dagdelen mogen bij de berekening ook bij elkaar worden opgeteld. Het is belangrijk de afspraak over de omgang vast te (laten) leggen in een ouderschapsplan. De Belastingdienst kan dit document namelijk ter controle bij jou opvragen.

Let op:
Vanaf 2025 komt de regeling van inkomensafhankelijke combinatiekorting te vervallen. Hebben jullie deze korting in de alimentatieberekening verwerkt? Check dan na 2025 even of de alimentatie nog wel klopt.