Kiezen jullie voor een co-ouderschap? Ook dan moeten er de nodige afspraken worden gemaakt. Al deze afspraken kun je opnemen in een co-ouderschapsplan. Het co-ouderschapsplan lijkt veel op een gewoon ouderschapsplan en zal vooral qua inhoud verschillen.

Tip:
Heb je al een goede advocaat of mediator? Zo niet helpen wij je hierbij. Al onze advocaten en mediators bieden een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Zo weet je direct of het goed voelt en je met deze specialist verder wil. Bel ons direct op 088-6002804 (gebruikelijke belkosten) en we helpen jou vandaag nog verder!

Afspraken vastleggen in het co-ouderschapsplan

Het is belangrijk om alle afspraken die jullie maken goed en duidelijk op papier te zetten in een co-ouderschapsplan. Dit kan een hoop discussie voorkomen. Dit is ook de reden dat het opstellen van zo’n co-ouderschapsplan verplicht is. Maar hoe maak je nou eigenlijk zo’n co-ouderschapsplan? Je kan natuurlijk samen om tafel gaan zitten en alles op papier zetten, maar het moet wel in de juiste vorm gegoten worden. Daarnaast moet je er op letten dat het document aan alle eisen voldoet. Een mediator of advocaat kan jullie hier bij helpen. Download alvast ons gratis ouderschapsplan die is opgesteld in samenwerking met een advocaat. Zo weet je zeker dat alles erin staat en jullie een rechtsgeldig document bezitten.

Tip:
Voorkom een hoop discussie en maak gebruik van ons gratis ouderschapsplan. Het plan is opgesteld door advocaten. Je bent daardoor altijd verzekerd van een rechtsgeldig ouderschapsplan.

Inhoud co-ouderschapsplan

Zoals eerder aangegeven komen dezelfde onderwerpen aan bod in het co-ouderschapsplan. Echter zal de invulling ervan wel anders zijn. Wij behandelen hieronder een aantal belangrijke punten. Denk hier alvast goed over na samen.

Gezag

Worden de kinderen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, dan hebben jullie allebei automatisch het gezag. Woonden jullie alleen samen toen de kinderen werden geboren en zijn de kinderen geboren voor 1 januari 2023? Dan had de vader het gezag officieel moeten aanvragen. Is dit nooit gebeurd, dan heeft alleen de moeder het gezag. Zijn jullie kinderen na 1 januari 2023 geboren, dan heeft de vader ook automatisch het gezag gekregen toen hij het kind erkende. Heeft alleen de moeder het gezag, dan betekent dit eigenlijk dat zij in haar eentje belangrijke beslissingen mag nemen en dat er geen toestemming van de andere ouder nodig is. Bij co-ouderschap hebben jullie allebei evenveel zorg voor de kinderen. Het is dan ook het meest praktisch als jullie allebei het gezag over de kinderen hebben. Is er nog geen gezamenlijk gezag, dan kunnen jullie dit aanvragen.

Omgangsregeling

Bij een co-ouderschap proberen jullie de zorg voor de kinderen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dit kan op meerdere manieren. Meestal wordt er gekozen voor een “week op, week af” regeling. De kinderen zijn dan de ene week bij moeder en de andere week bij vader. Natuurlijk kun je het co-ouderschap ook op andere manier invullen. Het is maar net wat de kinderen het prettigst vinden en wat mogelijk is binnen jullie agenda’s. Hou het aantal wisselmomenten in ieder geval beperkt. Deze wisselmomenten kunnen voor kinderen veel onrust met zich meebrengen. Kijk vooral waar jullie kinderen zich goed bij voelen en probeer de regeling daarop aan te passen.

Birdnesting

Dan rijst de vraag waar de kinderen gaan wonen. De laatste tijd zien we dat birdnesting steeds populairder wordt. Het ouderlijk huis wordt aangehouden en de kinderen blijven hier wonen. Het zijn nu de ouders die van plek wisselen in plaats van de kinderen. Het grote voordeel van birdnesting is dat de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Zij hebben geen last van de onrust die de wisselmomenten met zich meebrengen. Toch heeft het ook nadelen. Naast het ouderlijk huis hebben jullie allebei nog een eigen woonruimte nodig. Dit brengt vaak nogal wat kosten met zich mee. Daarnaast zorgt birdnesting er misschien ook voor dat je nog steeds niet echt een nieuw eigen leven kunt opbouwen.

Alimentatie

Veel mensen denken dat er bij een co-ouderschap geen sprake is van kinderalimentatie. Dit is echter alleen het geval als jullie inkomens ook helemaal gelijk zijn. Is dit niet zo en heeft de één een lager inkomen dan de ander, dan zal degene met het hoogste inkomen toch nog een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Deze alimentatie is bedoeld om de situaties in beide gezinnen enigszins gelijk te trekken, zodat de kinderen niet met hele grote verschillen te maken krijgen. Het staat jullie vrij om samen een afspraak te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, maar vaak is het slimmer om dit te laten berekenen. Zo weten jullie zeker dat er een eerlijk bedrag wordt afgesproken.

Kindrekening

Bij co-ouderschap kunnen jullie ook kiezen voor een kindrekening in plaats van kinderalimentatie. Jullie storten allebei geld op de kindrekening en hier worden de kosten van de kinderen van betaald. Het prettige is dat jullie allebei kunnen zien waar het geld aan wordt uitgegeven, maar dit is ook meteen de valkuil. Er kan ook flinke discussie ontstaan over uitgaven die worden gedaan. Van te voren spreken jullie af wie welk bedrag stort op de rekening en ook hierbij zal degene met het hoogste inkomen het meeste inleggen. Een mediator kan jullie helpen om goede afspraken te maken over de kindrekening.

Hulp nodig?

Komen jullie er samen niet uit of hebben jullie juridische vragen? Neem direct contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je hier graag bij en geven je een persoonlijk advies.