Nu jullie niet meer samenwonen, dalen misschien je inkomsten. Zeker als jij de kosten van de verzorging van jullie kinderen op je neemt. Gelukkig zijn er speciale regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen waar je mogelijk voor in aanmerking komt.

Let op:
Als je er qua inkomen op achteruit gaat, kom je wellicht in aanmerking voor de nodige toeslagen. Op www.toeslagen.nl kun je bekijken waar je recht op hebt.

Alimentatie

Na samenwonen heb je wettelijk gezien geen recht op partneralimentatie, tenzij jullie hier afspraken over hebben gemaakt in jullie samenlevingsovereenkomst. Wonen de kinderen bij jou? Dan heb je wel recht op kinderalimentatie van je ex-partner. Van die bijdrage betaal je de kosten van het levensonderhoud en de opvoeding. Jullie bepalen samen de hoogte van de partner- en kinderalimentatie of laten dit vaststellen door een mediator of advocaat. In sommige situaties kun je samen de hoogte van de alimentatie wijzigen, bijvoorbeeld als je hertrouwt of als het inkomen van je ex verandert door bijvoorbeeld ontslag.

Lukt het niet om afspraken te maken met je ex over alimentatie? Laat een bemiddelaar je helpen, dat voorkomt veel ellende. Is bemiddeling geen optie, dan kun je een eigen advocaat in de arm nemen. Deze zal ervoor zorgen dat er goede afspraken over de alimentatie worden gemaakt.

Wil je in contact komen met een goede mediator of advocaat of ben jij benieuwd wie jou het beste zou kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Aan de hand van jouw situatie kunnen zij je vertellen wat je het beste kunt doen.

Pensioen

AOW is het pensioen dat je van de overheid krijgt als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ontvingen jullie dat pensioen toen jullie samenwoonden? Houd er dan rekening mee dat je toen allebei 50 procent van het minimumloon ontving. Samen kregen jullie dus 100 procent. Nu je alleen woont, heb je recht op 70 procent.

Naast de AOW krijg je wellicht ook pensioen dat je bij jouw werkgever. Hebben jullie alleen samengewoond, dan kan de ex hier verder geen aanspraak op maken. Maar natuurlijk mogen jullie ook andere afspraken maken over de verdeling van dat pensioen.

Hebben jullie bij het pensioenfonds geregeld dat jij in aanmerking komt voor een partnerpensioen, dan krijg je dit als jouw ex komt te overlijden. Meestal wordt bij het beëindigen van de relatie dit recht op partnerpensioen ook beëindigd. Je moet dit wel zelf regelen.

Bijstand

Heb je geen of een laag inkomen, dan kom je misschien in aanmerking voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. Dat is een uitkering die je gemeente verstrekt. Let op: de gemeente kan je korten op je uitkering wanneer je alimentatie ontvangt!

Tegemoetkomingen

Zijn je kinderen onder de 18 jaar? Je komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank en wellicht kom je ook in aanmerking voor kindgebonden budget van de Belastingdienst. Verder heb je mogelijk recht op de tegemoetkoming ouders als je kind een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) betaalt de tegemoetkoming, die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld.

Extra’s van de Belastingdienst

De Belastingdienst keert speciale toeslagen uit voor de kosten van je woning, zorgverzekering en kinderen. Verder verleent de fiscus heffingskortingen. Dat zijn kortingen op de te betalen belasting. Op www.toeslagen.nl kun je een goed beeld krijgen van je nieuwe financiële situatie.