Als je te weinig geld hebt om van te leven, kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Heb je kinderen? Misschien heb je ook recht op andere speciale tegemoetkomingen.

Bijstandsuitkering

Nu jullie uit elkaar zijn, is er waarschijnlijk een inkomen weggevallen. Dit betekent dat je voortaan zelf alle kosten van levensonderhoud moet opbrengen. Is jouw inkomen te laag om rond te kunnen komen, dan is het verstandig om na te gaan of je in aanmerking komt voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. De gemeente beoordeelt of je in aanmerking komt en betaalt je eventuele uitkering uit. Ontvang je alimentatie? De gemeente kan je dan korten op je bijstandsuitkering! Lees hier meer over op de pagina alimentatie.

Let op:
Als jullie voor co-ouderschap kiezen, krijg je minder bijstand. Dat komt doordat je de kosten voor de kinderen deelt met je ex. De hoogte van je uitkering ligt tussen de norm van alleenstaanden en die van eenoudergezinnen in.

Kinderbijslag

Heb je kinderen? De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging in de vorm van kinderbijslag. Je komt voor kinderbijslag in aanmerking als je in Nederland woont of werkt en je kinderen onder de 18 jaar zijn. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit. Daarnaast kun je vaak in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Dit is een toeslag die je krijgt van de Belastingdienst.

Let op:
Kiezen jij en je ex-partner voor co-ouderschap? Dan kun je aan het SVB vragen de kinderbijslag te splitsen. Doe je dit niet, dan krijgt degene bij wie de kinderen staan ingeschreven de kinderbijslag.

Tegemoetkoming ouders

Volgt je kind een opleiding in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs? Je hebt misschien recht op de tegemoetkoming ouders. Die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen was dat de IB-Groep) verstrekt deze tegemoetkomingen.

Let op:
Kiezen jullie voor co-ouderschap? De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen.