“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bij een boedelverdeling verdelen jullie alles wat van waarde is en aan jullie beiden toebehoort. Naast de spullen in jullie huis, garage en tuin kunnen dit bijvoorbeeld ook verzekeringen, banksaldi en schulden zijn. Heb je een samenlevingscontract? Lees dit goed na, misschien staan er afspraken in over de boedelverdeling.