“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
afkoopwaarde

Als je je verzekering voor het einde van de contractdatum beëindigd, noem je dat afkopen. De verzekeraar bepaalt dan de waarde die de verzekering op […]

Lees meer
algemene ouderdomswet (aow)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een ouderdomsvoorziening waarop iedere inwoner van Nederlandvanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het […]

Lees meer
Betekenis kinderalimentatie

Vaak wonen kinderen na het einde van een relatie bij één van de ouders. De niet-verzorgende ouder is dan alimentatieplichtig. Dat betekent dat die ouder […]

Lees meer
bijleenregeling

Stel: je hebt samengewoond en verlaat het huis. Koop je binnen vijf jaar na aankoop van het oude huis een nieuwe woning? Je krijgt dan […]

Lees meer
boedelverdeling

Bij een boedelverdeling verdelen jullie alles wat van waarde is en aan jullie beiden toebehoort. Naast de spullen in jullie huis, garage en tuin kunnen […]

Lees meer
co-ouderschap

Over wat co-ouderschap inhoudt, bestaan tal van misverstanden. Dat komtdoordat co-ouderschap geen wettelijke term is. Wat het dus in depraktijk precies inhoudt, kan ieder voor […]

Lees meer
erkennen

Als je ongehuwd samenwoont, ben je als biologische vader nietautomatisch de officiële vader van je kind. Wil je officieel vader worden? Je moet je kind […]

Lees meer
fiscaal partnerschap

Als je samenwoont, kan het bij sommige gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten lastig zijn te bepalen welk deel jij moet aangeven bij de belasting en welk […]

Lees meer
gezagsregister

In het gezagsregister vind je beslissingen van de rechter over het gezag over minderjarige kinderen. Elke rechtbank heeft een gezagsregister. Het is openbaar en je […]

Lees meer
heffingskorting

Iedereen heeft recht op heffingskortingen. Dat zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. Je werkgever of uitkeringsinstantie houdt bij het berekenen van je […]

Lees meer
inboedel

De inboedel omvat al jullie spullen in het huis, de garage en de tuin. Die bezittingen verdeel je bij een boedelverdeling. Je verdeelt dan ook […]

Lees meer
lbio

LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Als je ex de alimentatie niet betaalt, int het LBIO het bedrag gratis voor je. Daarnaast stelt het […]

Lees meer
mediation

Bij mediation gaat het om bemiddelen. Je probeert alle zaken die bij de echtscheiding komen kijken te regelen met de hulp van een onafhankelijke bemiddelaar: […]

Lees meer
omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding houdt in dat je als gezin maximaal zes maanden wordt begeleid bij het uitvoeren van de omgangsregeling. Het doel is dat de regeling goed […]

Lees meer
omgangsbemiddeling

Het doel van omgangsbemiddeling is het maken van een omgangsregeling waar jij en je ex-partner allebei tevreden over zijn. De mediator leert je welke belangen […]

Lees meer
omgangsregeling

Een omgangsregeling is een verzameling afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij de niet-verzorgende ouder verblijven. De regeling is goed als jij en […]

Lees meer
ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen (iedereen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben beide ouders het gezag. Dat noem je ouderlijk gezag. Als je […]

Lees meer
ouderschapsplan

Als jij en je partner uit elkaar gaan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dat plan bevat alle afspraken over de minderjarige kinderen. […]

Lees meer
partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Als de inkomens tijdens een huwelijk behoorlijk verschillen, is na een echtscheiding één van de partners alimentatieplichtig. Wanneer […]

Lees meer
pensioen

Pensioen is een uitkering die je salaris vervangt. Je krijgt pensioen als je op latere leeftijd niet meer werkt of als je niet meer kunt […]

Lees meer
samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partners. In die overeenkomst leg je alles vast wat met samenwonen te maken heeft. Zoals: Hoe verrekenen […]

Lees meer
sociale dienst

De sociale dienst van een gemeente is belast met de uitvoer van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Als een alimentatiegerechtigde bijstand ontvangt, verlaagt de […]

Lees meer
taxatie

Als een van de partners de woning overneemt, wordt de waarde van het huis bepaald door een taxatie. Het uitgangspunt is altijd de vrije verkoopwaarde […]

Lees meer
toeslag belastingdienst

Een toeslag van de Belastingdienst is een bijdrage voor je woning (huurtoeslag), je zorgverzekering (zorgtoeslag) en je kinderen (kindertoeslag en kinderopvangtoeslag). Toeslagen vraag je aan […]

Lees meer
toeslagpartner

Je toeslagpartner is degene met wie je een toeslag aanvraagt. Echtgenoten en geregistreerde partners zijn automatisch elkaars toeslagpartner. Maar ook iemand anders met wie je […]

Lees meer
tremanormen

Omdat de wet niets zegt over de hoogte van de te betalen of ontvangen partneralimentatie en kinderalimentatie, hebben rechters gezamenlijk de Tremanormen ontwikkeld. Met die […]

Lees meer
urgentie

Als je vanwege je persoonlijke noodsituatie dringend woonruimte nodig hebt, kunt je misschien urgentie krijgen. Je moet dan bij de woningcorporatie in je woonplaats een […]

Lees meer
wet werk en bijstand (wwb)

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland woont en onvoldoende middelen heeft om noodzakelijke bestaanskosten van te betalen, een […]

Lees meer
woonvergunning

Een woonvergunning vraag je aan bij de gemeente. De vergunning is een toestemming om een bestaand gebouw, of een gedeelte daarvan, als woning in gebruik […]

Lees meer