“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

In Nederland staan alle minderjarigen (iedereen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben beide ouders het gezag. Dat noem je ouderlijk gezag. Als je samenwoont en uit elkaar gaat, krijgt de moeder automatisch het gezag. Wil je als vader ook ouderlijk gezag hebben? Zorg er dan voor dat je je kinderen hebt erkend bij de gemeente. Is jouw kind na 1 januari 2023 geboren, dan wordt bij de erkenning het gezag automatisch geregeld. Was de geboorte voor die tijd, dan is het mogelijk om de erkenning via de rechter te regelen als de moeder hier niet aan mee wil werken.

Als je gezag uitoefent over je kinderen heb je rechten en plichten. Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van je kinderen en je draagt de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van je kinderen. Ook heb je de plicht hun band met de andere ouder te bevorderen.

Ouderlijk gezag eindigt automatisch zodra je kind 18 jaar wordt. De onderhoudsplicht duurt voort tot zijn 21e jaar.