De sociale dienst van een gemeente is belast met de uitvoer van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Als een alimentatiegerechtigde bijstand ontvangt, verlaagt de sociale dienst de uitkering.