“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als een van de partners de woning overneemt, wordt de waarde van het huis bepaald door een taxatie. Het uitgangspunt is altijd de vrije verkoopwaarde van de woning,vrij van huur en gebruik. Dat is de waarde wanneer het huis wordtopgeleverd zonder bewoners of huurders. Vermijdt oneindige discussiesen laat het huis taxeren door een taxateur die jullie samen hebben gekozen.

Tevens kun je de gezamenlijke inboedel laten taxeren. Een taxateur geeft alle bezittingen een marktconforme waarde en geeft advies over de verdeling hiervan.