“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland woont en onvoldoende middelen heeft om noodzakelijke bestaanskosten van te betalen, een minimum inkomen. Als je qua inkomen afhankelijk bent van alimentatie, dan kan je inkomen tot de bijstandsnorm worden aangevuld.

De WWB kent verschillende normen die onderverdeeld zijn naar leeftijd en gezinssamenstelling. Bij iedere norm hoort een apart normbedrag. Die normbedragen worden ook wel bijstandsnorm genoemd.