“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuwe richtlijn vaststelling alimentatie

15 jul, 2010 | Wetgeving
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

In de Tremanormen is vanaf juli 2010 een nieuwe richtlijn opgenomen vooralimentatieplichtigen, die in de schuldsanering zijn of worden toegelaten. In de praktijk bleek dat de oude richtlijn (uit 2002) als onredelijk werd ervaren, vooral voor kinderen ouder dan 15 jaar. 

Kinderalimentatie
De nieuwe richtlijn houdt in dat het vrij te laten bedrag (VTLB) van de alimentatieplichtige ouder met schulden zal worden verhoogd met het vastgestelde bedrag voor kinderalimentatie. Hier is wel een maximum aan verbonden. Voor 2010 ligt dit bedrag per kind op € 136,00 per maand. Ditis gelijk aan het maximumbedrag, dat recht geeft op persoonsgebonden aftrek als gevolg van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen.

Partneralimentatie
Voor een alimentatieplichtige ex-partner geldt deze richtlijn ook. Zit de onderhoudsplichtige in de schuldsanering, dan moet er bij de bepaling van het VTLB rekening worden gehouden met de te betalen partneralimentatie. Het VTLB moet met het bedrag aan partneralimentatie worden verhoogd. Was er bij het bepalen van het VTLB geen rekening gehouden met de alimentatieplicht, dan wordt de partneralimentatie voor de duur van de schuldsanering op nihil gesteld.

Bron: www.AlimentatieWijzer.nl