“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Samenlevingscontract niet altijd voldoende

10 mei, 2021 | Algemeen, Wetgeving
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Gaan jullie samenwonen, dan is het in veel gevallen verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. In dit samenlevingscontract leg je vast wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan. Wat is van wie en hoe wordt alles verdeeld bij het uit elkaar gaan. Het is prettig om op dat vlak te weten waar je aan toe bent. Toch is zo’n samenlevingscontract eigenlijk niet voldoende. Want wat als één van jullie komt te overlijden? Is er geen testament, dan zijn jullie niet elkaars erfgenaam en dit kan hele vervelende consequenties hebben!

Samenwonen en overlijden

Dat één van jullie kan komen te overlijden is een onderwerp waar je misschien liever niet bij stil staat. Het nadenken over wat er moet gebeuren als jullie uit elkaar gaan is voor sommige stellen al een stap te ver. Laat staan het overlijden van één van jullie. Toch is dit wel heel belangrijk. Als samenwoners zijn jullie namelijk niet automatisch elkaars erfgenamen. Dit betekent dus dat als jouw partner komt te overlijden je eigenlijk officieel geen recht hebt op iets van zijn/haar bezittingen. Wil je graag een aandenken? Bijvoorbeeld een mooi schilderij dat hij/zij zelf heeft gemaakt, dan ben je daarvoor afhankelijk van de wettelijke erfgenamen. Zij bepalen of ze jou iets gunnen of niet. Een hele vervelende situatie. Daarnaast kan het ook op financieel vlak de nodige problemen met zich meebrengen. Wat als jouw partner eigenlijk alle vaste lasten betaalde en jij bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor het betalen van de boodschappen. Zijn/haar inkomen valt weg. Dit kan ervoor zorgen dat jij in de problemen komt.

Het huis uit!

In het ergste geval is het huis waar jullie wonen eigendom van jouw overleden partner. Dit huis wordt nu eigendom van de erfgenamen. Zij kunnen besluiten dat jij eruit moet. Je bent dan dus niet alleen jouw levenspartner kwijt, maar ook meteen jouw plek om te wonen en daarnaast ook de plek waar heel veel herinneringen liggen. Hebben jullie samen een huis gekocht, dan worden de erfgenamen voor de helft eigenaar van het huis. Ook dat kan voor de nodige strubbelingen zorgen.

Hoe kan je als samenwoner dit soort problemen voorkomen?

Dit soort horrorscenario’s kun je voorkomen. Dit kan op meerdere manieren. Bevalt het samenwonen jullie goed of hebben jullie heel bewust voor deze vorm van samenleven gekozen, dan is het het meest logisch om een testament op te laten maken door een notaris. In het testament kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat jouw partner in het huis kan blijven wonen na jouw overlijden, kan je jouw partner een som geld nalaten of dierbare spullen. Een notaris kan je precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. Het nadeel van deze oplossing is wel dat je behoorlijk wat erfbelasting betaalt.

Een andere optie is trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Kiezen jullie hiervoor, dan worden jullie hierdoor automatisch elkaars erfgenaam en hoef je op zich verder niets te regelen. Ook heb je als officiële partner een flinke vrijstelling wat betreft de erfbelasting. Dus ook op dat vlak is dit een gunstige keuze. Het nadeel hiervan is dan weer dat het aardig wat gedoe is om alles te regelen als jullie uit elkaar gaan. Een scheiding heeft heel wat voeten in aarde.

Sta er bij stil

Leuk is het niet, maar overlijden is wel een onderwerp waar je als samenwoners even bij stil moet staan. Wat zijn de gevolgen als je besluit niets te regelen. Bekijk dat voor jezelf en beslis vervolgens of er iets moet gebeuren of niet.