“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kinderalimentatie in veel gevallen te herzien

02 dec, 2014 | Wetgeving
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Vanaf 1 januari 2015 verandert er een heleboel. In het kader van de Wet hervorming kindregelingen gaat onder anderen het kindgebonden budget op de schop. Voor veel kinderalimentatiebetalers kan dit een goede reden zijn om de alimentatie te verlagen of in sommige gevallen zelfs stop te zetten.

Verhoging kindgebonden budget

Een van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is net als de kinderbijslag een tegemoetkoming in de kosten van de kinderen van de overheid. Het verschil is dat het kindgebonden budget wordt bepaald aan de hand van inkomen en vermogen. Bij bepaalde inkomens heeft de ontvanger van de kinderalimentatie (vaak de moeder), recht op dit kindgebonden budget.

Aftrek kinderalimentatie

Eenandere belangrijke wijziging is het wegvallen van de buitengewone lastenaftrek. Als kinderalimentatiebetaler kon je een gedeelte van deze kinderalimentatie aftrekken. Dit voordeel kreeg de betaler bij een kinderalimentatie van €140,- per kind per maand. Veel alimentatiebedragen zijn hierop gebaseerd. Nu komt deze aftrek te vervallen. Hierdoor zullen veel alimentatiebetalers dit in de portemoneegaan voelen.

Reden voor herziening

De verhoging van het kindgebonden budget zorgt ervoor dat een kind een lagere behoefte aan kinderalimentatie krijgt. De overheid betaalt nu immers deze bijdrage. Dit kan een goede reden zijn om een verlaging van de kinderalimentatie aan te vragen. In sommige situaties zal de kinderalimentatie zelfs helemaal komen te vervallen. Gaat een alimentatiebetaler om deze reden actie ondernemen, dan zal uit de herberekening ook blijken dat de betaler minder draagkracht heeft. Dit wordt nog extra in de hand gewerkt door het wegvallen van het fiscale voordeel. Veel mensen hebben hierdoor dus een goede reden om tot nieuwe alimentatieafspraken te komen.

Nieuwe afspraken

Het adviesvan minister Asscher is om samen met de ex om tafel te gaan om tot nieuwe afspraken te komen. Het laten maken van een officiele berekening kan hierbij helpen. Lukt het niet om met de ex te overleggen, dan is hetmogelijk om een verlaging van de alimentatie te verzoeken via een advocaat en de rechter. Of de wijziging in de fiscale regels ook daadwerkelijk tot een verandering van de alimentatie kan leiden is natuurlijk ook afhankelijk van uw verdere situatie. Het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje.

Wilt u weten of u voor een verlaging in aanmerking kunt komen? Neem dan gerust even contact op met onze medewerkers. Zij kunnen u hier verder bij helpen. Zij zijn te bereiken op 088-6002804 ( gebruikelijke belkosten ).