“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gezag over kind automatisch geregeld

08 dec, 2020 | Algemeen, Kinderen, Wetgeving
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Ben je getrouwd en krijgen jullie kinderen, dan hebben allebei de ouders automatisch het gezag over de kinderen. Bij samenwoners lag dit anders. Bij de geboorte van een kind kreeg de moeder automatisch gezag. De vader moest dit nog apart aanvragen, waarbij ook toestemming van de moeder nodig was. Al met al een heel gedoe. Dit wordt nu anders. Met de komst van de wet Erkenning en Gezag krijgen ook samenwonende ouders straks automatisch allebei het gezag over hun kinderen.

Uit elkaar gaan en overlijden

Bijna de helft van de kinderen die ieder jaar in Nederland worden geboren, worden geboren buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit zijn er ongeveer 75.000. In veel gevallen regelen de ouders de erkenning en het gezag direct, maar het gebeurt ook dat dit over het hoofd wordt gezien of maar blijft liggen. Is het gezag niet geregeld, dan kan dit de nodige problemen met zich meebrengen als de ouders uit elkaar gaan of als één van de twee komt te overlijden. Doordat er in de toekomst bij de erkenning al automatisch gezamenlijk gezag ontstaat kan je heel wat problemen voorkomen.

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Erken je een kind, dan ben je officieel juridisch ouder. Dit betekent dat je daarmee de plicht hebt het kind te onderhouden (kinderalimentatie) en dat jouw kind ook jouw erfgenaam wordt. Heb je gezag, dan ben je ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dat betekent dat je mee kunt beslissen als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Wil je een kind inschrijven op een school, dan is hiervoor de toestemming nodig van degene die gezag heeft/hebben. Hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld een paspoort moet worden aangevraagd of als er toestemming nodig is voor een medische ingreep. Heb je geen gezag, dan heb je dus eigenlijk niets te vertellen.

Automatisch gezag

Het wetsvoorstel omtrent het automatische gezag bij erkenning is ondertussen goedgekeurd, maar moet nog wel langs de Eerste Kamer. Dat betekent dat deze nieuwe wet op zijn vroegst vanaf 1 juli 2021 in zal gaan.