“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Opinie: Voorstel nieuwe regels alimentatie

20 feb, 2015 | Wetgeving
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Na de ingrijpende wijzigingen van 1 januari komen PvdA en VVD nu opnieuwmet een plan tot hervorming van de kinderalimentatie. Zij willen een nieuw systeem introduceren, waarmee scheidende ouders zelf hun alimentatie kunnen berekenen. Volgens hen hoeft de rechter er dan niet meer aan te pas te komen.

Na partneralimentatie nu kinderalimentatie

Hetplan is afkomstig van de kamerleden Recourt van de PvdA en Van der Steur van de VVD. In 2013 hadden zij hun pijlen gericht op een hervorming van de partneralimentatie. Zij wilden de duur van de partneralimentatie flink verkorten, maar na het in het nieuws brengen van dit plan hebben wij hier helaas nooit meer iets over vernomen. Schijnbaar hebben deze Kamerleden nu een nieuw stokpaardje: de kinderalimentatie. 

Minder ruzie

Volgens de Kamerleden zouhun nieuwe plan ervoor zorgen dat er minder ruzie ontstaat tussen ex-partners, en daarmee zou dit tot minder schade voor hun kinderen zorgen. Er moet een internettool komen, waarmee ouders zelf de alimentatie kunnen berekenen. Helaas gaan zij aan het feit voorbij dat dit soort tools er eigenlijk al zijn en dat er toch nog altijd heel wat discussie ontstaat over de bedragen die ingevuld moeten worden. Deze nieuwe tool lijkt dan ook enigszins overbodig.

Zorgverdeling

Ookgeven de Kamerleden aan dat er bij de nieuwe berekentool rekening wordtgehouden met de zorgverdeling. Zij doen hiermee voorkomen dat hier nu geen rekening mee wordt gehouden. Dit is echter niet het geval. Sinds 1 januari 2014 is namelijk de zorgkorting in het leven geroepen. Hoe uitgebreider de omgangsregeling, hoe hoger de zorgkorting en hoe lager dus de alimentatie. Het lijkt dan ook een beetje op het herkauwen van reeds genomen maatregelen. 

Langere alimentatieplicht

Naastde internettool willen de Kamerleden ook de duur van de alimentatie veranderen. Deze wordt, als hun plannen doorgaan, uitgebreid tot 23 jaarbij studerende kinderen en tot 18 jaar als de kinderen niet studeren. Alimentatiebetalers zijn verplicht hun bijdrage te leveren en kunnen bijvoorbeeld straks geen luxegoederen meer kopen (zoals een auto) als dealimentatie niet is betaald. Hoe men dit wil gaan controleren is niet duidelijk en lijkt praktisch onmogelijk.

Voorstel

De plannen van de Kamerleden zijn op dit moment nog slechts een voorstel. Er verandert nu dus nog niets. En als het net zo gaat als met het voorstel omtrent de partneralimentatie zullen we ook over deze plannen nooit meer iets vernemen.