“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kind heeft steeds vaker ongehuwde ouders

01 mrt, 2011 | Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

In het afgelopen decennium is het aantal ongehuwd samenwonende moeders niet alleen bij de geboorte van het eerste kind fors toegenomen,maar ook bij de geboorte van daaropvolgende kinderen. Nog steeds wordt de meerderheid van de kinderen geboren bij een samenwonend paar.

Omeen beeld te krijgen van de ontwikkelingen die het afgelopen decennium hebben plaatsgevonden, zijn de geboortecijfers naar samenleefvorm van demoeder van 2009 vergeleken met die van 2000. Tussen 2000 en 2009 heeft een verschuiving plaatsgevonden van gehuwd samenwonende moeders die in het betreffende jaar een kind hebben gekregen naar ongehuwdsamenwonende moeders. Gehuwde moeders behoorden echter ook in 2009 nog steeds tot de meerderheid. Overigens is het verschil tussen het aandeel gehuwde en hetaandeel ongehuwde moeders tussen 2000 en 2009 kleiner geworden. In 2000was namelijk een op de vijf samenwonende moeders ongehuwd. In 2009 was dat gestegen naar een op de drie.

Bron: CBS Bevolkingstrends 2010-4