“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wanneer is gemeenschappelijke huishouding duurzaam?

12 mei, 2011 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Als medehuurder heb je dezelfde rechten als de huurder. Om als medehuurder aangemerkt te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, pas dan kan je de verhuurder om medehuurderschap vragen. Stemt de verhuurder hier niet mee in, dan kun je vervangende toestemming aan de rechter vragen.

Voorwaarden medehuurderschap

Je kunt als medehuurder aangemerkt worden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt tenminste twee jaar je hoofdverblijf in de woning gehad;
  • Je hebt samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd;
  • Je inkomen is hoog genoeg om de huur te betalen.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je automatisch medehuurder. Het is niet toegestaan om medehuurderschap aan te vragen met als doel uiteindelijk huurder van de woning te worden.

Wanneer is huishouding duurzaam?

Het gaat er met name om dat je kunt aantonen dat de intentie bestond om de gemeenschappelijke huishouding duurzaam te laten zijn. Dit houdt in: Op de toekomst gericht.  Dit is lastig aan te tonen. De volgende punten helpen je op weg. Als je de volgende vragen (bevestigend) kunt beantwoorden en kunt aantonen, dan is de kans groot dat je verzoek wordt toegewezen.

  • Was er tijdens samenwoning sprake van onderling sociaal verkeer?
  • Werd er gezamenlijk gegeten?
  • Werden er gezamenlijk activiteiten ondernomen?
  • Was er sprake van onderlinge zorgverlening indien nodig?
  • Wat waren de plannen op langere termijn?

Wanneer is huishouding niet duurzaam?

Als de verhuurder aangeeft dat je gemeenschappelijke huishouding niet duurzaam is, dan is het aan jou om te bewijzen dat dit wel het geval is. Hetis onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en lasten hebt betaald. Als je een affectieve relatie met de huurder hebt, dan is dit evenmin van doorslaggevend belang.

Wil je meer weten over je rechten en plichten als (mede)huurder, neem dan contact op met één van onze adviseurs.