“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nationale Hypotheekgarantie bij einde samenwonen

31 jan, 2011 | Algemeen
9,3
Klanten vertellen

468 beoordelingen

Het Waarborgfonds van De Nationale Hypotheek Garantie ontving in 2010 76% meer verliesdeclaraties ten opzichte van 2009 als gevolg van een gedwongen verkoop. Onder een gedwongen verkoop wordt verstaan: langdurige betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid of het wegvallen van een inkomen.

Uit elkaar en huis verkopen

Als jullie besloten hebben uit elkaar te gaan, maar jullie bezitten een koopwoning? Dan zul je deze in veel gevallen moeten verkopen. Is het huis gekocht met een Nationale Hypotheek Garantie en blijkt het huis bij verkoop minder waard dan de hypotheek? Dan kan het Waarborgfonds van de NHG bij verkoop van de woning, de restschuld op zich nemen. Voorwaarde hierbij is dat een van beide inkomens wegvalt, bijvoorbeeld als gevolg van een relatiebreuk. Denk eraan dat de hypotheekverstrekker tijdig op de hoogte gesteld moet worden van jullie betalingsproblemen. Daarnaast moeten de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn.

Stijging aantal gedwongen verkopen

In 2010 ontving het Waarborgfonds 1.341 verliesdeclaraties in verband met consumenten die hun woning met verlies gedwongen hebben verkocht. Dat is een stijging van 76% ten opzichte van 2009. Deze stijging mag volgens het Waarborgfonds volledig worden toegerekend aan de toename van het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid (18% van het totaal) en echtscheiding (43% van het totaal). In verband met deze gedwongen verkopen keert het Waarborgfonds een bedrag van ongeveer € 35 miljoen uit. Het aandeel van ongehuwd samenwonenden wordt door de NHG niet genoemd.