“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Ook bij de rechtbank gaat men met de tijd mee. In de toekomst wordt digitaal procederen heel normaal en zelfs verplicht. Dit in eerste instantie voor professionele partijen, zoals ondernemers, advocaten en deurwaarders. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het uiteindelijke doel is om de gang naar de rechter toegankelijker te maken.

Minder bureaucratie

Burgers en bedrijven kunnen vanaf 2015 inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen bij de rechter. Het is via die weg ook mogelijk om processtukken in te dienen. Deze digitalisering heeft volgens Opstelten als voordeel dat rechters en griffiers minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Papieren dossiers zijn niet meer nodig. Rechtzoekenden krijgen een digitaal dossier ‘Mijn Zaak’ waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen. Via datzelfde systeem wordt de rechtzoekende geïnformeerd over een rechterlijke uitspraak of beslissing,’ aldus het ministerie in het persbericht.

Civiel proces

Het civiele proces wordt makkelijker door de invoering van een basisprocedure. Deze basisprocedure bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Alle procedures beginnen met een digitaal verzoekschrift, waarmee vorderingen en verzoeken kunnen worden ingediend.

Niet alles digitaal

Niet alles in de procedure gaat digitaal. Een belangrijk onderdeel van de civiele procedure is een mondelinge behandeling, na het indienen van de stukken. Hierdoor heeft de rechter vroeg contact met partijen. Tijdens dit contactmoment kan hij om een toelichting vragen, getuigen of deskundigen horen en schikkingsmogelijkheden aftasten. Ook kan hij gelegenheid bieden om kort te pleiten.

Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde. Hierdoor heeft hij meer invloed op het verloop van de procedure, kan hij beter inspelen op de behoeften van rechtzoekenden en meer maatwerk leveren. “De basisprocedure is bovendien sneller en goedkoper.” schrijft Opstelten.

Duidelijkheid

Partijen krijgen meer duidelijkheid over termijnen om verweer te voeren en nadere stukken in te dienen. ‘Dat zorgt voor kortere doorlooptijden en een overzichtelijker en meer voorspelbare rechtsgang. In het merendeel van de gevallen volgt binnen zes weken na de mondelinge behandeling een uitspraak.’