“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Problemen relatiebeëindiging bij samenwoners met kinderen

08 apr, 2013 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Het aantal samenwoners zonder samenlevingscontract maar met kinderen neemt gestaag toe. Zo waren er in 2010 iets meer dan 300.000 samenwonende stellen met kinderen in ons land te vinden. In 2012 lag dit aantal al boven de 350.000. Volgens prognoses van het CBS kiezen steeds meer mensen met kinderen er niet meer voor om te trouwen. De groei van het aantal samenwoners met kinderen brengt echter ook problemen met zich mee.

Geen partneralimentatie

Bij ongehuwd samenwonenden is de kans dat een dergelijke relatie strandt groter dan de kans op een echtscheiding. Zo is 3% van het aantal huwelijken dat in de eerste helft van de jaren 90 werd gesloten binnen 4 jaar gestrand. Bij samenwoonrelaties uit die periode was dat 20%. Het probleem bij deze "scheidingen" is dat er geen afspraken op papier staan omtrent financiën en dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie. Vooral dit laatste punt kan ervoor zorgen dat iemand, bij het uit elkaar gaan, sterk terugvalt qua inkomen.

Alimentatievoorziening of verzorgingstoeslag

In maart 2011 presenteerde Staatsecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie het onderzoek Koude Uitsluiting. In dit onderzoek werd de problematiek van eindesamenwoners zonder recht op partneralimentatie duidelijk aan het licht. Er werd gepleit voor een alimentatievoorziening voor samenwoners of een "verzorgingstoeslag" voor ongehuwde moeders. Dit omdat vooral kinderen de dupe zijn van de terugval in inkomen in dit soort situaties.

De weg naar de advocaat

Helaas heeft het onderzoeksteam geen volledige steun voor hun plannen kunnen krijgen bij andere vertegenwoordigers uit de rechtspraktijk. Dit kwam voornamelijk omdat het idee heerste dat het probleem niet zo vaak voorkwam en dat de huidige mogelijkheden voldoende zouden moeten zijn. Het feit dat de vertegenwoordigers uit de rechtspraktijk het idee hebben dat dit probleem niet vaak voorkomt, kan natuurlijk ook komen door het feit dat dit soort mensen bij voorbaat niet bij een advocaat of een rechter terecht komen. Dit omdat ze weten dat er toch nauwelijks of geen mogelijkheden zijn.

In de toekomst zullen bovenstaande problemen steeds vaker de kop opsteken. Wie weet toch een idee om het onderzoek Koude Uitsluiting toch nog eens goed onder de loep te nemen.