“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Eén op de tien ‘jonge’ bruiden is 40-plus

09 jun, 2011 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

In 2010 was één op de tien vrouwen die voor het eerst trouwden boven de 40. In 1980 gold dit voor één op de honderd ‘jonge’ bruiden.

Steeds ouder bij eerste huwelijk

In 2010 zijn ruim 73 duizend huwelijken gesloten, evenveel als in 2009. Een vijfde van de bruiden trouwde voor de tweede keer.

De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de huwelijkssluiting stijgt gestaag. Dit geldt in het bijzonder voor de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst trouwen. Deze is de afgelopen 30 jaar toegenomen van 23 tot 30 jaar.

In 2010 trouwden bijna 6 duizend vrouwen van boven de 40 voor het eerst. In 1980 waren dit er 800. Drie kwart van de vrouwen was toen jonger dan 25 jaar bij de eerste huwelijkssluiting. Nu is dit een op de vijf.

Bijna iedereen heeft samengewoond

Bruid en bruidegom zijn tegenwoordig ouder omdat ze vaak eerst een tijdje ongehuwd hebben samengewoond. Dit geldt voor vier op de vijf stellen die in de periode 2000-2008 voor het eerst trouwden. Onder paren die niet tot een kerkelijke gezindte behoren of rooms-katholiek zijn is dit zelfs 90 procent. Bij islamitische paren komt ongehuwd samenwonen relatief weinig voor.

Bijna een op de vijf bruidsparen heeft al kinderen

Ruim de helft van de vrouwen is niet getrouwd als ze moeder worden. Dit aandeel neemt al jaren toe. Van de paren die in de periode 2000-2008 voor het eerst trouwden had bijna een op de vijf al kinderen. Het aandeel met kinderen was het grootst onder bruidsparen zonder kerkelijke gezindte. Islamitische paren waren juist vaak kinderloos bij hun eerste huwelijk.

Bron: Blik op Nieuws