“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

‘Uit elkaar als truc om restschuld op huis te ontlopen’

16 mrt, 2012 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Getrouwde of samenwonende stellen met een koopwoning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen met een trucje de restschuld op hun huis ontlopen. Als ze zogenaamd scheiden en beiden de hypotheek niet zelfstandig kunnen betalen, vangt de NHG de restschuld op.

hypotheek visie
Tip:
Wij werken samen met de onafhankelijke adviseurs van Hypotheek Visie. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek bekijken zij jouw persoonlijke situatie en wensen. Vervolgens vergelijken zij vrijwel alle banken en geldverstrekkers met elkaar. Hieruit volgt een advies op maat. Plan een vrijblijvend gesprek in en ontdek wat jouw mogelijkheden zijn.

Stijgend aantal claims

Het aantal gescheiden koppels dat een beroep op de NHG doet, is de laatste jaren sterk gestegen, terwijl het aantal echtscheidingen stabiel bleef. Tussen 2006 en 2011 steeg het aandeel claims bij de NHG op basis van scheiding van 20 procent naar 50 procent. Het aandeel werklozen dat een beroep op de NHG deed, bleef in deze crisisjaren gelijk. Het percentage wanbetalers daalde zelfs.

Nationale Hypotheek Garantie

De NHG wordt verstrekt door het Waarborgfonds Eigen Woningen en geldt voor koophuizen tot 350.000 euro. Kopers verzekeren zich tegen een restschuld bij gedwongen verkoop door eenmalig 0,7 procent van de koopsom te storten in het waarborgfonds. Mensen die in een bepaalde situatie terechtkomen kunnen aanspraak maken op de NHG. Het gaat hierbij om betalingsproblemen door scheiden, overlijden van een partner, werkeloosheid of afbeidsongeschiktheid.

De Truc

De truc is simpel voor samenwonenden: een van de twee moet zich uitschrijven op het woonadres. Getrouwde stellen of koppels met een geregistreerd partnerschap moeten wel formeel scheiden.

Demografisch is de toename van het aantal scheidingen met NHG lastig te verklaren. Het aantal huwelijken en partnerschappen dat strandt, ligt al enkele jaren rond de 32.000. In de leeftijdscategorie van NHG-kopers (gemiddeld 32 jaar) daalde het aantal scheidingen iets. Het aantal samenwonenden dat uit elkaar gaat stijgt wel, maar wordt niet geteld, zegt het CBS. Algemeen wordt er eerder minder dan meer gescheiden in slechte economische tijden omdat scheiden geld kost.

‘Geen fraude, maar gevolg van daling huizenprijzen’

Directeur Karel Schiffer van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontkent dat er sprake is van fraude. Hij zegt dat de toename “puur en alleen” een gevolg is van de daling van de huizenprijzen.

Alle schadeclaims op basis van (echt)scheiding worden sinds 2010 wel extra gecontroleerd. Ook worden steekproeven gehouden om te kijken of mensen na hun ‘scheiding’ niet weer zijn gaan samenwonen.